Du er her:

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år.Klikk for stort bilde 

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter. 

Ingenting er avklart i forbindelse med avviklingen av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.
Vi kommer ut med informasjon så snart jeg får vite noe mer fra udir eller fylket 😊

Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-eksamener-for-10.-trinn-og-alle-skriftlige-eksamener-for-videregaende-skole-er-avlyst/id2694883/