Du er her:

Hva skal jeg velge?

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekk ut vilbli.no.

Klikk for stort bilde1. mars 2019 var ordinær søknadsfrist for skoleåret 2019-2020, og innen den tid skulle mange ungdommer ta et viktig veivalg som vil være med på å styre livet deres i en eller annen retning. I tillegg til at elevene bør tenke på hva de synes virker interessant, burde de lete etter hvilken kompetanse det er behov for i markedet. En bra pekepinn på det kan være å søke på yrkestitler på finn.no → Jobb, og se hvor mange ledige stillinger det er i de ulike yrkene i Norge i dag. En annen ting kan være å gå inn på NHO`s kompetansebarometer, som sier noe om etterspørselen i Norge de nærmeste fem årene (tips; fra side 27 og utover er det mange interessante diagrammer).

#YOU18 (Yrkes- Og Utdanningsvalg messe) her ved skolen fant sted den 28. november. Vi håper de besøkende fikk et større innblikk i valgmulighetene de har i sitt nærområde. Godt valg!