Midlertidig fraværsregler høsten 2020

Klikk for stort bildeRegjeringen har fastsatt midlertidige fraværsregler som skal gjelde i perioden 24. august til 31. oktober.Se lenken:

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidige-fravarsregler-er-fastsatt/id2736940/

Her presiseres det at fravær i perioden av helsegrunner ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Eleven må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller sende egenmelding (elever over 18 år).

  • Faglærer fører fravær med bokstaven F på normal måte når timen starter
  • Eleven, både myndige og umyndige som ikke møter til timen eller skoledagen grunnet helseårsaker skal sende melding umiddelbart til kontaktlærer på iSkole via rutinen Mine sider>Meldinger.
  • Alternativt kan sms eller Its Learning benyttes. Da må skolen påse at sms loggene blir tatt vare på
  • Foreldre/foresatte for elever under 18 år skal bekrefte fraværet ved å sende en epost eller sms til kontaktlærer
  • Når eleven har dokumentert fravær av helsegrunner (egenmelding eller bekreftet) endrer kontaktlærer fravær ført med bokstaven F til bokstaven O
  • Fravær som ikke er dokumentert med bokstaven O vil være registrert med bokstaven F og vil komme med på Vitnemål og Kompetansebevis
  • Rutinen Elevadmin>Rapporter>Fravær>Totalt fravær har ulike oversikter over totalt fravær som også har med en egen kolonne for fravær som er registrert med bokstaven O


Undervisningsopplegg

  • Elever som er hjemme, skal så langt det er mulig følge det undervisningsopplegget faglærer har lagt ut på enten på iSkole eller på it’s learning
  • Skolen skal legge til rette for at elevene kan følge undervisning hjemmefra enten ved selvstendig studierarbeid eller via alternative digitale løsninger. Dette forutsetter at skolen og lærerne forbereder sine undervisningsopplegg slik at dette er mulig
  • Faglærer skal ikke være nødt til å lage eget opplegg for elever som er registrert med bokstaven O i timefraværet på iSkole

iSkole vil ikke summere fravær registrert med O i perioden fom 24. august tom 31. oktober for fravær som skal på vitnemål/kompetansebevis.