Driftsavdelingen Saltdal videregående skole

Driftsavdelingen har som oppgave å sørge for at varme,lys -og ventilasjon er optimal til en hver tid.
I tillegg har vi forefallende vedlikehold av bygget. Det er også vårt ansvar å se til at uteområdet er ryddig.

Er det elektriske eller rørleggerfaglige oppgaver som bør gjøres, betilles dette hos autoriserte firmaer.
For at vi skal ha det ryddig og flott på skolen er det viktig at alle har et felles ansvar med å ta vare på inventar og rom som vi til en hver tid befinner oss i.

Skolen skal miljøsertifiseres og det er viktig at elever og ansatte har et bevist forhold til avfallsortering. Miljøstasjoner er satt opp flere steder på skolen og må brukes slik at vi får minst mulig restavfall.

Det er to ansatte i driftsavdelingen,  driftsleder Jan-Inge Johansen og vaktmester Øyvind Pedersen. Ta gjerne kontakt på telefon 75652313 eller på epost til jan.inge.johansen@vgs.nfk.no