Dysleksivennlig skole

Saltdal videregående skole jobber ut fra prinsippene til Dysleksi Norges dysleksivennlige skoler.

Tilbud til elever med dysleksi/språkvansker:

 • Informasjonsmøte med aktuelle elever.
 • Informasjonsmøte med aktuelle foresatte.
 • Leksekafe 3 timer per uke. Her kan man også få strukturhjelp.
 • Tilrettelegging på prøver (utvidet tid, opplesing av tekst, skriftlig- muntlig prøveform).
 • Digitale hjelpemidler som Ling Dys, Ling Right, smartbok/lydbok, scanneverktøy, CD-ord.
 • Individuelle avtaler ut fra den enkeltes behov. Det skrives individuelle avtaler med elevene.
 • Hjelp til å søke om:
  • Tilrettelegging på eksamen.
  • Fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål (stud spes elever).
  • Fritak for vurdering med karakter i 2.fremmedspråk (stud spes elever).
  • Ekstrastipend hos Lånekassen for elever som skal videre på høyere utdanning (høgskole/universitet).

Her kan du se avtalen for tilrettelegging ved dysleksi.

Tiltak som gjennomføres i året:

Dysleksivennlig skole
NÅR TILTAK ANSVARLIG
Mars Informasjon mellom grunnskole og videregående skole ang elever med behov for tilrettelegging, herunder elever med dysleksi/språkvansker, som har søkt kommende skoleår. Avdelingsleder t.o.
Planleggingsdager før skolestart Gjennomgang av tilretteleggingstiltak for elever med behov, herunder elever med dysleksi/språkvansker, for aktuelle lærere. Avdelingsleder t.o.
August Individuelle avtaler om tilrettelegging for elever med dysleksi/språkvansker Kontaktlærer
August/september Informasjonsmøte med elever med dysleksi/språkvansker. Her får de informasjon om mulige tiltak i skolen. Spesialpedagog
August/september Tilbud om informasjonsmøte med foresatte til elever med dysleksi/språkvansker. Her får de informasjon om mulige tiltak i skolen. Spesialpedagog
September Kartlegging av alle VG1-elevene innen lesing, skriving, regning, engelsk. Tiltak settes inn for elever som skårer lavt. Ass rektor
Januar Revisjon av individuelle avtaler om tilrettelegging for elever med dysleksi/språkvansker Kontaktlærer
Gjennomskoleåret Individuell oppfølging av aktuelle elever. Spesialpedagog/ Avdelingsleder t.o.