Elevtjenesten

Elevtjenesten ved skolen består av skolens rådgivere, oppfølgingstjenesten, helsetjenesten, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), spesialpedagogisk og miljøtjenesten.

Som elev eller forelder til elev ved Saltdal videregående skole har du anledning å ta kontakt med skolens elevtjeneste. Elevtjenesten kan bidra med ekstra tilrettelegging faglig i form av ekstra timer med lærer, særskilt tilrettelegging i fag, på prøver mm., tilbud om leksehjelp, strukturhjelp, helsehjelp (fysisk/psykisk), karriereveiledning og oppfølging av hybelboende elever. Du kan også ta kontakt hvis du har behov for noen å snakke med om andre private eller personlige forhold. Elevtjenesten har samarbeid med øvrig hjelpeapparat ved behov. Alle ansatte har taushetsplikt.

Elevtjenesten ved Saltdal videregående skole består av avdelingsleder Elisabeth Maarnes, rådgiverne Hilde Bådsvik og Janne Kristoffersen, OT v/ Jorunn Oseng, PPT v/ Grete Loe, Miljøleder Charlotte Vevelstad og helsesykepleier Randi Os.

Søknadsfrister

Videregående skole:

1. februar Frist for oppmelding til privatisteksamen vår.

1. februar Søkere med fortrinn eller individuell behandling.
Du søker på http://www.vigo.no. Husk vedleggsskjema. Søking som lærekandidat med spesialundervisning.

1. mars Søknadsfrist fellesinntak og søkere med behov for spesialundervisning. Du søker på http://www.vigo.no.

ca. 10. juli 1. gangs inntak til skole. Du får svar på om du har fått plass eller om du står på venteliste.

ca. 17. juli Svarfrist etter 1. gangs inntak. Husk å svare på http://www.vigo.no/ og kontroller at du har krysset av riktig.

ca 1. august 2. gangs inntak til videregående skole.

15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen høst.

Frist for å avbryte videregående utdanning uten tap av rett er 1. november.

Høyere utdanning:

1. mars: søknadsfrist for særskilt opptak til universiteter og høgskole.
Søknadsfrist for utdanninger i samordna opptak er 15. april

 

NYTTIGE LENKER: