Elevtjenesten Saltdal vgs

Elevtjenesten ved skolen består av skolens rådgivere, oppfølgingstjenesten, helsetjenesten, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), S-team (spesialpedagogisk team) og miljøtjenesten.

Som elev eller forelder til elev ved Saltdal videregående skole har du anledning å ta kontakt med skolens elevtjeneste. Elevtjenesten kan bidra med ekstra tilrettelegging faglig i form av ekstra timer med lærer, særskilt tilrettelegging i fag, på prøver mm., tilbud om leksehjelp, strukturhjelp, helsehjelp (fysisk/psykisk), karriereveiledning. Du kan også ta kontakt hvis du har behov for noen å snakke med om andre private eller personlige forhold. Elevtjenesten har samarbeid med øvrig hjelpeapparat ved behov. Alle ansatte har taushetsplikt.

Elevtjenesten ved Saltdal videregående skole består av avdelingsleder Elisabeth Maarnes, rådgiverne Hilde Bådsvik og Janne Kristoffersen, OT v/ Jorunn Oseng, PPT v/ Grete Loe, Miljøleder Charlotte Vevelstad og helsesøster Randi Os.