Finn lærebedrift

Klikk for stort bilde

Etter yrkesfaglig videregående opplæring er du enda ikke ferdig med utdannelsen din. Læretida gjenstår, og det er snakk om 1,5-2 år så har du papiret på at du er fagarbeider. I tillegg til å registrere deg som lærlingeplassøker i Nordland fylkeskommune på www.vigo.no, må du være aktiv jobbsøker ut mot bedriftene. Alle registrerte lærebedrifter i de ulike fagene ligger i en database som du har tilgang på via utdanning.no

På utdanning.no skriver du inn i søkefeltet hvilket fag du ønsker å være lærling i og velger fylke. Hvis du for eksempel får opp treff på 54 bedrifter da, søker du ikke etter lærlingeplass til et par av dem, -da søker du til alle! Det er mange elever som søker på samme bedrift, og du kan ha relativt dårlig sjanse for å få lærlingeplass hvis du ikke har søkt hos mange bedrifter. Det er ikke artig å bli gående uten lærlingeplass mtp. manglende inntekt, ufullstendig utdanning, blir rusten/glemmer faget etter hvert, får ikke knyttet viktige kontakter i arbeidslivet osv.

Det er først og fremst ditt ansvar å skaffe lærlingeplass. Arbeidet du gjør ift. dette, -se på det som en investering for resten av livet! 1,5 - 2 år er ikke lang tid i forhold til resten av ditt yrkesaktive liv, dermed er det ingen grunn til å ikke ta det som byr seg av tilbud om lærlingeplass. Etter fagbrevet kan du alltids bytte arbeidsplass.

Her ligger nyttige tips og råd (PDF, 480 kB) for de som skal søke lærlingeplass.