Helsetjenesten ved Saltdal videregående skole

Helsesøster Randi Os

Helsesøster kan bidra med råd og veiledning innenfor mange områder.
Timeavtaler blir ikke registrert som fravær fra skola.
Helsesøster har taushetsplikt.

Du er Velkommen til Åpen dør:

  • Mandag: 11.30 - 14.00
  • Onsdag: 09.00 - 13.00
  • Torsdag: 09.00 - 13.00

Du kan ta kontakt uten forhåndsavtale eller bestille time.
Utenom kontortid kan beskjed om avtalebehov legges i postkassen utenfor helsesøsters kontor, og du blir kontaktet.
Helsesøster har telefon 75 65 23 21

Lege er tilknyttet skolehelsetjenesten for timeavtaler formidlet via helsesøster.
For annen legetjeneste, kontakt Saltdal helsesenter, tlf 756 82130.