Oppfølgingstjenesten Saltdal vgs

Klikk for stort bilde

Oppfølgingstjenesten i Indre Salten

Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdom mellom 15 og 21 år som ikke har skole- eller lærlingeplass. Dette gjelder både de som ikke har søkt, de som ikke kommer inn, de som avbryter og de som av andre grunner ikke beholder skole eller læreplass.

Ungdommer som har fullført grunnskolen har rett til tre års heltids videregående opplæring. Retten må normalt tas ut innen fem år etter at de er ferdig med grunnskolen. I noen tilfeller kan retten utvides.
 

OT gir veiledning og rådgivning og hjelper deg med dine planer for videre utdanning eller arbeid.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser og kan gi tilbud om:

 • Veiledning for å finne fram til hvilket yrke eller utdanning som kan passe for deg.
 • Veiledning for å finne ut hvordan du kan nå dette yrket eller utdanningen.
 • Arbeidspraksis i bedrift (i samarbeid med NAV)
 • Ulike kurs
 • Opplæring i enkeltfag
 • Kombinasjon av opplæring og arbeidspraksis
 • Hjelp til å finne lærekandidat/lærlingeplass
 • Oppmelding til privatisteksamener
 • Oppmelding til Nettskolen i Nordland

OT er for deg i alderen 15 til 21 år som har rett til videregående opplæring og som:

 • Ikke søker videregående skole eller læreplass
 • Ikke tar imot videregående skole eller læreplass
 • Slutter på skolen eller som lærling/lærekandidat

 

OT Indre Salten omfatter kommunene; Saltdal, Sørfold, Beiarn og Fauske

 

Ta gjerne kontakt!

 

OT koordinator Jorunn Næstby Oseng
Tlf : 75652013, mobil: 99586106

E- post: jorose@vgs.nfk.no

OT koordinator Hilde Båtsvik
Tlf: 75652050, mobil: 95179945

E- post: hilbat@vgs.nfk.no