Skoleåret 2019/2020

Klikk for stort bilde

Klikk her for aktivitetsplan. (PDF, 441 kB)

Skoleåret starter mandag 19. august til følgende tider:

  • Kl. 08.00 møter alle VG1 klassene
  • Kl. 10.00 møter alle VG2 og VG3 klassene

Oppmøte er i skolens kantine i 1. etg.
Det er viktig at du møter første skoledag, ellers kan du risikere å miste skoleplassen din.
Ta kontakt med skolen på forhånd hvis du blir forhindret fra å møte, f.eks. på grunn av sykdom.

 

Første skoledag:

  • Opprop og registrering
  • Omvisning på skolen
  • Viktige orienteringer
  • Utdeling av skolebøker
  • Fotografering til skolekort
  • Utdeling av skolepc med sekk (vg1 elever)

Utstyr:

For noen utdanningsprogram gjelder egne regler for anskaffelse av utstyr. For eksempel må arbeidsbøker, arbeidstøy/sko/verneutstyr for bruk i verkstedene, tøy/sko til kroppsøving og annet utstyr kjøpes av eleven selv. Her er utstyrslister for de linjene som krever eget utstyr:

Design og Håndverk vg1 (PDF, 441 kB)
Elenergi vg2 (PDF, 381 kB)
Industriteknologi vg2 (PDF, 372 kB)
Automatisering vg3 (PDF, 175 kB)

 

 

PC-avtale:

Fylkestinget har bestemt at alle elever som kommer rett fra grunnskolen og begynner i Vg1 skal bruke datamaskin innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Informasjon om ordningen er beskrevet på fylkeskommunens hjemmeside https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/pc-i-skole/elevavtaler/

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i fylkets portal https://www.nfk.no/elevavtale

Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse.

 

Lærebøker:

Elevene får låne alle lærebøker på skolen. Avtale om lån av bøker, lærebøker og annet læremateriell er administrert gjennom samme ordning som PC-ordningen for Vg1 elever:  https://www.nfk.no/elevavtale 

 

Vg2 og Vg3 elever har gyldig avtale fra Vg1. 

 

NB! Hverken bøker eller pc vil bli utlevert uten signert avtale. Husk at avtalen må være signert av foresatte når eleven er under 18 år.

 

Skyss:

Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss, må du søke på nett om dette. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. 

NB! Har du busskort fra før, vil dette bli oppdatert når du har søkt og fått innvilget skoleskyss. Hvis du har mistet kortet ditt må du hake av for det i systemet. Da vil nytt busskort bli sendt til skolen.

Så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet må du søke om skoleskyss her:

https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/ 

Ta kontakt med skolen hvis du har behov for hjelp.

 

Daglig forbindelse fra Fauske til Saltdal vgs.                            start kl 06.40 – retur 15.05

Daglig forbindelse fra Bleiknes til Saltdal vgs.                          start kl 06.40 – retur 15.05

Daglig forbindelse fra Øksengård/Vik til Saltdal vgs.                start kl 07.00 – retur 15.05

Skyss utenom disse ruter, må elevene ordne selv.

 

Hybel:

Skolen har ikke egne hybler/hybelhus, men har oversikt over utleiere i området. Ta kontakt med skolen, så kan vi sende hybelliste pr. e-post.

 

Lån/Stipend:

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Husk at du selv må søke om stipendet!

Lånekassens nettsøknad finnes på http://www.lanekassen.no

Har du spørsmål utover dette, er det bare å ta kontakt med oss enten pr. e-post: post.saltdal@vgs.nfk.no eller pr. telefon 756 52300.