Velkommen til skoleåret 2020/2021

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Det er en glede å få ønske årets elever velkommen til et nytt skoleår!

Første skoledag er mandag 17. august.

Første skoledag:

På grunn av situasjonen med Covid-19, blir det ikke felles oppmøte i år. 

Vg2 og Vg3-klassene (unntatt Vg3 påbygg) møter klassevis kl. 08.00. Alle møter på sine klasserom.

ST2: Rom 252

ST3ab: Rom 253

EL2a (elenergi): Rom B109

EL2b (automasjon): Rom 131

Elevene på Vg1, samt Vg3 påbygging til generell studiekompetanse møter til individuell samtale med sin kontaktlærer. Tidspunkt, rom og samtalemal er sendt ut til elevene via sms/transponder. Du kan se samtalemalen her. (PDF, 58 kB) Det er ønskelig at elever under 18 år møter med foresatt. Etter samtalen, vil elevene få utlevert bøker og PC (gjelder Vg1-elever).

Elevtjenesten vil være tilgjengelig i foajeen i 1.etasje for de som ønsker kontakt. Her finner du avdelingsleder Elisabeth Maarnes, PPT v/ Grete Loe, helsesykepleier Randi Os, miljøleder Charlotte Vevelstad, rådgiver for yrkesfag Hilde Båtsvik, rådgiver for studiespesialisering Janne Kristoffersen, samt oppfølgingstjenesten v/ Jorunn Oseng.    

Minner om at elevene på Vg1 må ha signert PC-avtale og avtale om lån av bøker før oppstart.   

Følg oss gjerne på sosiale media (facebook, instagram, snapchat) for å få et innblikk i hva som rører seg hos oss.

Vi gleder oss til oppstart! Ta kontakt hvis du lurer på noe.

                  

Her finner du skoleruta for 2020 - 2021.

 

Utstyr:

For noen utdanningsprogram gjelder egne regler for anskaffelse av utstyr. For eksempel må arbeidsbøker, arbeidstøy/sko/verneutstyr for bruk i verkstedene, tøy/sko til kroppsøving og annet utstyr kjøpes av eleven selv. Her er utstyrslister for de linjene som krever eget utstyr:

Elektro vg1 (PDF, 145 kB)
Elenergi vg2 (PDF, 151 kB)
Automatisering vg2 (PDF, 149 kB)
Teknikk og industriell produksjon vg1 (DOCX, 73 kB)

 

 

PC-avtale:

Fylkestinget har bestemt at alle elever som kommer rett fra grunnskolen og begynner i Vg1 skal bruke datamaskin innkjøpt av Nordland fylkeskommune. Informasjon om ordningen er beskrevet på fylkeskommunens hjemmeside https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/pc-i-skole/elevavtaler/

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i fylkets portal https://www.nfk.no/elevavtale

Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse.

 

Lærebøker:

Elevene får låne alle lærebøker på skolen. Avtale om lån av bøker, lærebøker og annet læremateriell er administrert gjennom samme ordning som PC-ordningen for Vg1 elever:  https://www.nfk.no/elevavtale 

 

Vg2 og Vg3 elever har gyldig avtale fra Vg1. 

 

NB! Hverken bøker eller pc vil bli utlevert uten signert avtale. Husk at avtalen må være signert av foresatte når eleven er under 18 år.

 

Skyss:

Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss, må du søke på nett om dette. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. 

NB! Har du busskort fra før, vil dette bli oppdatert når du har søkt og fått innvilget skoleskyss. Hvis du har mistet kortet ditt må du hake av for det i systemet. Da vil nytt busskort bli sendt til skolen.

Så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet må du søke om skoleskyss her:

https://www.nfk.no/tjenester/samferdsel/skoleskyss/ 

Ta kontakt med skolen hvis du har behov for hjelp.

Daglig forbindelse fra Fauske til Saltdal vgs.                            start kl 06.40 – retur 15.05

Daglig forbindelse fra Bleiknes til Saltdal vgs.                          start kl 06.40 – retur 15.05

Daglig forbindelse fra Øksengård/Vik til Saltdal vgs.                start kl 07.00 – retur 15.05

Skyss utenom disse ruter, må elevene ordne selv.

 

Hybel:

Skolen har ikke egne hybler/hybelhus, men har oversikt over utleiere i området. Ta kontakt med skolen, så kan vi sende hybelliste pr. e-post.

 

Lån/Stipend:

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Husk at du selv må søke om stipendet!

Lånekassens nettsøknad finnes på http://www.lanekassen.no

Har du spørsmål utover dette, er det bare å ta kontakt med oss enten pr. e-post: post.saltdal@vgs.nfk.no eller pr. telefon 756 52300.