Skolereglement Saltdal vgs

Felles fokus og felles ansvar for elever og ansatte

 Alle i skolesamfunnet skal ha felles fokus og felles ansvar for å skape

·       et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø for elever og ansatte

·       en tydelig klasselederrolle

·       en ansvarsbevisst og deltagende elevrolle

·       en framferd i samsvar med skolens verdigrunnlag

Høflighet og omgangsformer

·       På Saltdal videregående skole er alle høflige

·       Gjensidig respekt preger omgangene mellom alle i skolesamfunnet

Orden

·       På skolen holder alle orden og rydder etter seg i klasserom, verksted, kantine, personalrom og fellesarealer

·       Når en klasse og gruppe forlater klasserom, settes bord og stoler på plass og pulten er ryddet·       I vestibylen/foajeen holder vi oss våkne og oppdaterte.

Arbeidsro

  • På Saltdal vid. g. skole er det arbeidsro i timene
  • Dersom det er uklarhet om bruk av PC eller mobil, er det læreren som bestemmer                                   

Oppmøte og punktlighet

·       På Saltdal vid. g. skole møter vi punktlig opp til timer og avtaler

·       På skolen møter vi forberedt og har alltid med nødvendig utstyr

Fravær

·       Elever som må forlate skolen, gir beskjed til faglærer, kontaktlærer eller avdelingsinspektør

·       Ved lærerfravær sørger skolen for at elevene får beskjed. Elever varsler også ekspedisjonen dersom de står uten lærer en time

Prøver og innlevering

·     På Saltdal vid. g. skole møter alle elever til avtalte prøver

·     På skolen overholder eleven avtalte innleveringsfrister

Mat og drikke

·       På skolen spiser og drikker vi i friminutter – ikke i timene

·       Når særskilte grunner foreligger, kan læreren tillate spising i timene

·       Varm mat skal nytes i kantina

·       I auditoriet spiser og drikker vi aldri