Økonomiplan og budsjett

Her finner du økonomiplan for de neste 4 år og budsjettet til Nordland fylkeskommune

God økonomistyring er et resultat av grundig arbeid med budsjettene og økonomiplanene hvert eneste år. Arbeidet foregår på denne måten:

  • Hver høst lages det budsjett for det kommende år og økonomiplan for de neste fire år
  • I november legger fylkesrådet fram sine forslag til årsbudsjett og økonomiplan
  • I desember diskuterer og vedtar fylkestinget årsbudsjettet og økonomiplanen

I disse dokumentene kommer det fram hvor mye som kan brukes til skoler, veger, kollektivtrafikk, kultur, tannhelse, administrasjon av fylkeskommunen og investeringer.
 

Ansvarlig

Knut Petter Torgersen
Fungerende Fylkesordfører
Etatsjef