Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt med tilleggsutdanning
Adjunkt
Elevassistent 918 04 151
Avdelingsleder 75 65 23 09 482 15 933
Elevassistent 407 65 155
Hjelpepleier 481 07 063
Elevassistent 950 79 715
ped.psyk. rådgiver 917 16 566
lærer Assistent 995 99 276
Miljøarbeider