Design og håndverk Saltdal vgs

Er du interessert i å skaffe deg et praktisk rettet yrke?

 

Gjennom design og håndverk kan du lære deg et yrke hvor kvalitet i produkter og tjenester er etterspurt. Gjennom det første året, design og håndverk vg1 får du et innblikk i mange mulige yrkesvalg. Opplæringa rettes mot framtidig yrkesutøvelse.   Dersom du ønsker generell studiekompetanse, for å ha mulighet til studier ved høgskole, kan du etter vg2 innen design og håndverk gå til allmennfaglig påbygging