VG2 - Blomsterdekoratør

Klikk for stort bilde

Blomsterdekoratøryrket blir gjerne kalt verdens vakreste yrke! Med en hverdag fylt av levende plantematerialer i ulike former, farger og dufter er ikke det vanskelig å forestille seg. Med stor faglig kunnskap og forståelse skaper blomsterdekoratøren produkter som gjør vanlige hverdager til noe spesielt og viktige anledninger enda flottere.

Blomsterdekoratøryrket er et kreativt håndverksfag som bygger på en tusenårig historie. Du som velger dette bør ha gode kunnskaper om form og farge, være kreativ og like å ta egne valg for å skape unike produkter. Som blomsterdekoratør har du mye kontakt med mennesker både i glede og sorg. Du må derfor være serviceinnstilt og lære deg god kundebehandling. Ingen dager er like i dette yrket. Utfordringene endrer seg med årstider, høytider, hva kunden ønsker og hvilke ulike anledninger som er utgangspunkt for arbeider ditt. Skiftende trender er også noe som gjør arbeidet variert og spennende og som du må følge med på for å være faglig oppdatert.

Opplæringen i faget legger vekt på praktisk arbeid med materiale og teknikker. Du lærer om stell og behandling av blomster og planter, og får lære deg å planlegge og lage helhetlige blomsterdesign som passer til ulike anledninger, sesonger og kundens behov. En viktig del av opplæringa er også kundebehandling samt forståelse for bærekraftig ressursbruk og helse- miljø og sikkerhetsarbeid.

Læreplanen for blomsterdekoratør vg2

Læreplanen finnes på utdanningsdirektoratet sine nettsider

Les mer om blomsterdekoratørfaget 

 

Inntakskrav:

Vg1 design og håndverk

Programfagene:

Yrkesfaglig fordypning - YFF - 3 timer per uke

I dette faget vil du i løpet av skoleåret få seks praksisuker hos en blomsterdekoratør nært ditt hjemsted. Slik får du enda større erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i blomsterdekoratørfaget. Vi har samarbeidsbedrifter som ønsker å ta imot deg i praksis i hele Nordland fylke, og legger til rette for at du skal få praksis hos en blomsterdekoratør nært ditt hjemsted også om du kommer utenfra Nordland fylke.

Produksjon - 12 timer per uke

Programfaget handler om framstilling av blomsterprodukter og tjenester ved å bruke aktuelle uttrykk og teknikker. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av praktisk produksjon i blomsterdekoratørfaget. Utvikling av håndverksferdigheter og teknikker og bruk av redskaper i arbeid med botanisk materiale er sentralt. Kreativitet, nytenking og bevissthet om estetiske normer inngår i utforming av design og i valg av arbeidsmetoder. Forholdet mellom form, farge og egenskaper ved materialene inngår i programfaget. I programfaget inngår også rutiner for helse, miljø og sikkerhet knyttet til arbeidet med blomster.

Produktutvikling  - 5 timer per uke

Programfaget handler om planlegging og utvikling av produkter og tjenester i blomsterdekoratørfaget. Dokumentasjon, presentasjon, kvalitetssikring og vurdering av egne blomsterprodukt og egen arbeidsprosess inngår. Kvalitetssikring innebærer kommunikasjon om og presentasjon av egne produkt. Forholdet mellom marked, økonomi og produksjon er elementer i faget. Programfaget handler også om etiske problemstillinger og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy inngår i programfaget.

Fellesfag

  • 2 t norsk
  • 2 t engelsk
  • 3 t samfunnsfag
  • 2 t kroppsøving

Velkommen til et kreativt og blomstrende skoleår!

Ta gjerne kontakt med skolen om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?