Vg1 Elektro og datateknologi

Ved å velge elektro og datateknologi kan du få jobber innenfor bl.a. installasjon, produksjon, distribusjon av elektrisk energi, flyfag, automatisering, kjøle- og varmepumpeteknikk og innen tele- og datakommunikasjon.

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/yrker-og-kompetanser-elektrofag/program/v.el/v.elele1----/p3

Elektrisitet blir brukt som drivkraft, varmegiver, lyskilde og ellers til stadig nye anvendelser i hjem, fabrikker, kontorer, transport og kommunikasjon, i arbeid og i fritid. Elektrisitet kan utløse og drive store krefter, men kan også føre til personskade, brann og eksplosjoner. En viktig del av opplæringen går derfor ut på å lære å omgås egen og andres sikkerhet og å få forståelse for lovverket.

Du bør kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Det er en fordel om du er interessert i matematikk og fysikk. Du bør ha praktiske ferdigheter, kunne tenke logisk og se ulike løsninger. Ellers er det viktig at du kan kommunisere godt og har evne til samarbeid.

 Utdanningen avsluttes vanligvis med fagprøve. Det er mulig med et påbyggingsår for å kunne studere ved høgskole eller universitet eller man kan gå den såkalte Y-veien. De som har valgt yrkesfaglig retning i videregående og har fått fagbrev er kvalifiserte til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev.

Undervisningen det første året på ingeniørstudiene vil innebære en større del med matematikk og fysikk, og mindre praksis enn på en "vanlig" ingeniørutdanning, fordi dette anses å være gjennomført i den yrkesfaglige utdanningen.
Mange hevder at den praktiske erfaringen du får i lære er svært verdifull dersom du ønsker å studere videre til for eksempel ingeniør.