Automatisering Vg2 Saltdal vgs

Klikk for stort bildeElev parametrerer frekvensomformer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være
serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete
oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.
 
Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av
elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.
Velger du utdanning innen automatisering, har du en rekke muligheter etter endt utdanning.
 
Automatikerfaget er et montasje-, service- og vedlikeholdsfag som innebærer å kunne vurdere og løse tekniske driftsproblemer i automatiske prosesser, maskiner og anlegg.
 
Automatikere arbeider i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som installerer, bygger, reparerer og vedlikeholder automatiserte prosess-systemer og maskiner.
 
Automatikerens arbeidsoppgaver består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, skifte ut, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske måle-, styre- og reguleringssystemer.
 
Automatikeren har et særlig ansvar for å utforme systemene med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet skal utføres i samsvar med lover, forskrifter og regler som er gitt av Produkt- og elektrisitetstilsynet, arbeidstilsynet og andre offentlige kontrollorganer.
 
Automatikere jobber med automatiseringssystemer og med elenergisystemer.
 
 
Sentrale arbeidsområder er:
Vedlikehold av teknisk produksjonsutstyr
Tekniske forbedringer i produksjonen
Montere og driftsette nye anlegg
Programmere styresystemer
Konfigurere skjermstyringer
 
 
Automatikeren samarbeider med andre faggrupper som har ansvar for drift og vedlikehold av prosess- og produksjonsanlegg. Automatikeren feilretter, optimaliserer og bistår med å utforme automatiseringssystemene slik at de passer brukerens behov. Det er derfor viktig at automatikeren forstår og tar hensyn til brukernes behov.
  
Inntakskrav
Vg1 elektrofag, kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende.
 
Fellesfag
56  Kroppsøving
56  Norsk
84  Samfunnsfag
 
Felles programfag
337 Automatiseringssystemer
140 Elenergisystemer
253 Prosjekt til fordypning
 
Velkommen til et spennende utdanningsprogram!
Kontakt gjerne skolen for mer informasjon.