Bedriftsintern opplæring for opplevelsesbedrifter.

I forbindelse med korona-pandemien, har fylket fått tildelt midler som er øremerket bedriftsintern opplæring.

Bedrifter med omstillingsproblem og som ønsker kompetansetilførsel for å videreutvikle sin bedrift, oppfordres til å søke ordningen. For 2020 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonsforetak og småbedrifter innen spesielt utsatte bransjer som opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter, samt mat- og restaurantbransjen 

Bedriftene skal søke BIO-midler gjennom søknadsportalen: www.regionalforvaltning.no

 

Vi har laget et nettkurs, hvor det er ment at bedriften skal jobbe med sine interne behov underveis i kurset. Kurset er sammensatt av læreplanmål fra reiselivs-, salgs- og resepsjonsfaget.

Vi tilbyr 8 timer skreddersydd BIO, som fordeles over fire ganger på 2 x 50 minutter. Kurset foregår over Skype for business eller Teams.

Kurset starter opp så snart vi har nok deltakere. Ved interesse, meld ifra til oss så snart som mulig: e-post: ninhyl@vgs.nfk.no mob: 91876090/ 75652376

1.Samling; Vertskapsrollen

Tema:

 • Det gode vertskap og rollen som vert
 • Kommunikasjon og service
 • Kjøpsatferd- forstå dine gjester
 • Servicemøtet og selgerrollen
 • Formidling av produkt og destianasjonskunnskap
 • Gjester fra andre kulturer
 • Sosial kompetanse

Lag en opplæringsbeskrivelse for Vertskapsrollen i din bedrift

2.Samling; Salg og markedsføring

Tema:

 • Markeder, målgrupper og segmentering
 • Kunnskap om kunden
 • Markedsføring og markedsføringens 3 sider
 • Virkemidlene i markedsmøringen
 • Kommunikasjon i markedsføring og salg av reiselivsprodukter
 • Salg og salgsprosessen

Lag en handlingsplan for markedsføringen av din bedrift

3. Samling; Drift og driftsrutiner

Tema:

 • Etiske retningslinjer
 • HMS
 • Samarbeid
 • Det helhetlige reiselivsproduktet

Lag en plan for de etiske retningslinjer og HMS i din bedrift

4. Samling; Drift og driftsrutiner

Tema:

 • Arbeidsoppgaver og rutiner i reiselivsbedrifter
 • Organisering og arbeidsoppgaver
 • Trender i reiselivsbransjen

Lag arbeidsbeskrivelser for alle avdelinger i din bedrift

 

Linker til teksten om BIO-kurs for opplevelsesbedrifter:

https://www.nfk.no/aktuelt/legger-frem-tiltakspakke-for-arbeids-og-naringslivet-i-nordland.1030501.aspx (om tiltakspakka)

https://www.nfk.no/tjenester/naring/kunnskap-i-krisetider.1030849.aspx