Bedriftsintern opplæring for varehandelen.

I forbindelse med korona-pandemien, har fylket fått tildelt øremerkede midler til bedriftsintern opplæring.

Bedrifter med omstillingsproblem og som ønsker kompetansetilførsel for å videreutvikle sin bedrift, oppfordres til å søke ordningen. For 2020 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonsforetak og småbedrifter innen spesielt utsatte bransjer.

Bedriftene skal søke BIO-midler gjennom søknadsportalen    www.regionalforvaltning.no

Vi har laget et lite nettkurs, hvor det er ment at bedriften skal jobbe med sine interne behov underveis i kurset. Kurset er sammensatt av læreplanmål fra salgsfaget.

Vi tilbyr 8 timer skreddersydd minikurs, som fordeles over fire ganger på 2 x 50 minutter. Kurset foregår over Skype for business eller Teams.

Vi starter opp kurs så snart vi har nok deltakere. Ved interesse, meld ifra til oss så snart som mulig:
e-post: ninhyl@vgs.nfk.no mob: 91876090/ 75652376

Tema 1.Samling; Service og kundebehandling

 • Kommunikasjon og service
 • Kjøpsatferd- forstå dine gjester
 • Servicemøtet og selgerrollen
 • Sosial kompetanse
 • Klagebehandling 

Lag en opplæringsbeskrivelse for Kundebehandling og service i din bedrift.

Tema 2. Samling; Salg og markedsføring

 • Markeder, målgrupper og segmentering
 • Markedsføring og markedsføringens 3 sider
 • Virkemidlene i markedsmøringen
 • Kommunikasjon i markedsføring og salg
 • Salg og salgsprosessen

Lag en handlingsplan for markedsføringen av din bedrift

Tema 3.Samling; Drift og driftsrutiner

 • HMS
 • Samarbeid
 • Beredskap
 • Lover og regler
 • Digitale verktøy

Lag en plan for etiske retningslinjer og HMS i din bedrift

Tema 4.Samling;  Drift og driftsrutiner

Tema:

 • Arbeidsoppgaver og rutiner
 • Lønnsomhet og omløpshastighet
 • Kampanjer
 • Organisering og arbeidsoppgaver
 • Etikk og etiske retningslinjer

Lag etiske retningslinjer for din bedrift


Info fra fylket: https://www.nfk.no/tjenester/naring/kunnskap-i-krisetider.1030849.aspx