Praksiskandidat

Generelt
Kurset er beregnet på deg som har jobbet i minimum 4 år i samme yrke og som vil ha fagbrev i faget ditt. Kanskje jobber du ikke bransjen for tiden, men har en del praksis fra yrket fra før? Det går også bra! 

​​Dette kurset er et eksamensforberedende kombinert kurs som bruker en kombinasjon av tradisjonelle og moderne undervisningsmetoder. Samlinger og annen undervisning er fordelt i perioden januar til desember, eller august til juni, på en slik måte at vi unngår ferietid og perioder med stort trykk i bransjen. I kurset får du gjennomgått teorien som er nødvendig å kunne for å bestå den 5-timers praksiskandidateksamenen i faget ditt. Har du 5 års godkjent praksis, kan du avlegge fagprøven og få på plass fagbrevet rett etterpå.

Kurset baserer seg på to obligatoriske fysiske samlinger i klasserom, og flere samlinger der vi ikke legger opp til at du må være fysisk tilstede. På de obligatoriske samlingene kan du eventuelt også delta som fjerndeltaker over lyd/video om du ikke har mulighet til å møte fysisk. Dersom det er et rom med videokonferansemuligheter i nærheten av der du bor/arbeider, kan du delta derfra, eller hjemmefra hvis ingenting annet er mulig for deg. Vi anbefaler imidlertid sterkt å delta fysisk på samlingene hvis du har mulighet til det. På samlingene uten obligatorisk oppmøte kan du velge å møte eller være fjerndeltaker.

Som deltaker skal du gjøre noen oppgaver underveis. Disse skal leveres til læreren for kommentarer. Dette er fordi det er spesielt viktig at du lærer deg å skrive det du kan, så du er godt trent i dette til den skriftlige eksamenen etter slutten av kurset.