Restteori

Restteori energimontør


Vi har årlig kurs i restteori for energimontørlærlinger, med avsluttende vg3-eksamen. Kurset går over ett skoleår, med 9 ukesamlinger og individuelt arbeid imellom samlingene.