Yrke og utdanning for voksne

Hva er voksenopplæring?

 

Voksenopplæring er et tilbud om videregående opplæring for voksne som er 25 år eller eldre. Tilbudet er gratis og gjelder først og fremst for voksne som ikke tidligere har fullført videregående skole.

Har du gjennomført videregående opplæring eller er mellom 20-25 år kan du også søke, og få tilbud dersom det er ledige plasser. Med fullført videregående opplæring står du sterkere på arbeidsmarkedet, og du kan også gå videre på universitetet og høyskole.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er summen av alt du har lært fra skole, arbeidsliv, hjem og fritid. En realkompetansevurdering vil stadfeste hvilke kunnskaper du alt har i forhold til den videregående utdanningen du har tenkt deg.

Realkompetansesenteret kan gi deg rettleiing i valg av utdanningsveier. Senteret gjennomfører en vurdering av realkompetansen din og dokumenterer dette i et kompetansebevis. Kompetansebeviset kan du bruke når du skal søke ny jobb, eller det kan danne grunnlag for opplæringstilbudet du trenger for å nå målet ditt.

Opus Saltdal tar i mot søknader og behandler søknader på voksenopplæring og på realkompetansevurdering. 

Alle som bor i Nordland og søker voksenopplæring og/eller realkompetansevurdering,  kan henvende seg til Opus Saltdal for veiledning og hjelp i søkerprosessen, eller søke direkte på Vigo.no.

Slik søker du voksenopplæring i Nordland

Ved å gå inn på Vigo.no kan du søke direkte voksenopplæring eller du kan velge å få en veiledningssamtale hos Karrieresenteret Indre Salten.

Opus Logo - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?