Vil utdanne elever i lyd-, lys- og sceneproduksjon

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen Thor-Wiggo Skille Saltdal videregående skole ønsker å opprette et helt nytt utdanningstilbud innen lyd, lys og sceneproduksjon. Tilbudet eksisterer ikke i videregående skole i dag, og vil bli et landsdekkende tilbud dersom skolen lykkes i å etablere det nyskapende tilbudet. 

Fagene lyd-, lys- og sceneproduksjon er i vekst. I dag finnes ikke dette som fagområde i den videregående skolen. Dette vil rektor ved Saltdal videregående skole, Trine Kristensen, gjøre noe med.

- Konsertarrangører, festivalbransjen og andre innen liknende produksjonsbransjer etterspør denne kompetansen, påpeker Kristensen.
 

Passer i Saltdal

Rektor Kristensen mener nettopp Saltdal har et spesielt godt utgangspunkt for å nyskape en slik utdanning.

- Slipen Scene er planlagt som læringsarena. Dette er et lokale og et produksjonssted med stort engasjement og trykk året gjennom, påpeker Kristensen.
 

Bidrar til å fornye skolen

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap) skryter av det innovative engasjementet som skolen viser.

- En slik utdanning vil også bidra til regional utvikling både for lokalsamfunnet og Nordland, underbygger Olsen. Dette er et godt eksempel på hvordan videregående skole kan møte behovet for kompetanse i en spennende kulturnæring i sterk utvikling.
 

Saltdal videregående skole ønsker å skape unik utdanning innen lyd, lys og sceneproduksjon. - Klikk for stort bildeSaltdal videregående skole ønsker å skape unik utdanning innen lyd, lys og sceneproduksjon. Thor-Wiggo Skille


Bevilget penger

Og med gode ideer og søknad om å få starte forarbeidet til et helt nytt utdanningsprogram, valgte fylkesrådet å bevilge nødvendige midler for å kunne sette i gang prosessen.

- En slik utdanning ligger noe fram i tid. Før man kan lyse ut et slikt utdanningstilbud, må man skape en læreplan som godkjennes av nasjonale myndigheter. Men jeg har tro på at Saltdal videregående skole har forutsetninger for å kunne lykkes. Blant annet fordi utdanningen vil være tett koplet mot kulturnæringen i regionen, poengterer utdanningsråd Olsen.
 

Slipen som læringsarena

Slipen Scenes fremvekst de siste årene har skjedd som følge av et konstruktivt samspill mellom det private og offentlige – kombinert med enestående frivillig innsats. Dette samspillet skal dyrkes også i arbeidet med å gjøre scenen til en unik læringsarena for elever ved «Lyd-, lys- og sceneproduksjon» ved Saltdal VGS, dersom skolen får gjennomslag for sine planer.

- At det skjer mye spennende i kulturnæringen er det ingen tvil om. Og med en slik utvikling, vil vi nok se enda flere nye arbeidsplasser i denne bransjen. Derfor er det en god ide hvis Saltdal videregående skole i framtiden kan levere dyktige fagarbeidere til denne næringen, avslutter fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen. 

Publisert av Thor-Wiggo Skille. Sist endret 23.09.2016 10:00
Fant du det du lette etter?